Bridgeclub

Overzicht

Gratis: Nee
Activiteit: Bridge
Zaal: Grote zaal
Aanvang: 12 december 2019 12:45 uur
Einde: 12 december 2019 16:45 uur
Voor deze activiteit wordt een vergoeding gevraagd.

Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met de organisator van deze activiteit.

Bridgeclub

U vindt het leuk om samen te bridgen. Dat kan bij de Bridgeclub De Paljas in het buurtcentrum. Komt u eens langs om kennis te maken. Nieuwe leden worden ingeschreven door de leiding van De Paljas. Informatie: donderdag tussen 13.00 en 13.30 uur. Kosten € 56,00 gaarne overmaken op Giro NL 31 INGB 0007 3608 89 t.n.v. penningmeester Paljas te Leiden.

Kaart