Deze website is momenteel in bewerking.

Buurtruimte071

Buurtruimte071 is een initiatief van de gemeente Leiden in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties. Buurtruimte071 is hét platform dat vraag en aanbod van sociale, culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten in Leiden en omgeving samenbrengt. Hier is te zien welke maatschappelijke ruimten in Leiden beschikbaar zijn om te huren, en ook kun je zien welke activiteiten er georganiseerd worden.

Het kan gaan om eenmalige activiteiten zoals een workshop of vergadering, maar ook om terugkerende activiteiten zoals cursussen, muziek of sport. Bewoners en organisaties die activiteiten willen organiseren en bewoners die aan activiteiten willen meedoen vinden hier de ideale ruimte - én elkaar. Deze service bieden wij gratis.

Buurtruimte071 is een makelpunt, een digitaal platform waar de juiste match van ruimte, activiteit en/of organisatie of initiatiefnemer(s) ontstaat. Makelpunten passen bij de doe-het-zelf samenleving: minder plannen van boven af, meer ruimte om zelf iets te ondernemen. Er zijn ruim 20 makelpunten in Nederland actief; voor meer informatie zie www.makelpunten.nl en www.bouwstenen.nl

Het systeem achter Buurtruimte071

Buurtruimte071.nl is een databank met gegevens van bestaande en beschikbare ruimtes en gebouwen, inclusief de daarin aanwezige activiteiten en initiatieven. Buurtruimte071 houdt de lijst zo goed mogelijk actueel, maar aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gegevens op de website. Hoe completer, des te meer kans op een snelle match!

Reserveringen en vragen komen rechtstreeks binnen bij de beheerders van de accommodaties van maatschappelijke partners terecht. Zij verwerken zelf via buurtruimte071 de reserveringen en regelen de centrale administratie.

Waarom is Buurtruimte071 er voor Leiden?

Buurtruimte071 brengt vraag en aanbod van huisvesting voor sociale, culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten samen met een focus op inhoudelijke samenwerking. Doel is tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte in de stad en tegelijkertijd de beschikbare locaties beter te benutten.

Omdat niet alle ruimtes alle dagdelen benut worden brengen we deze “ leegstand” binnen dit vastgoed in beeld. Het betreft bijv. locaties in als scholen, sportkantines, wijkcentra e.d. Door activiteiten en initiatieven naar deze - prima te gebruiken - gebouwen te brengen, worden ze beter benut. Het levert meer huur op, waardoor er minder (gemeentelijke) subsidie nodig is. Een en een is drie!